Truely

Disclaimer

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden
De door TrueLy Projects B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen
worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TrueLy Projects
B.V. streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er
niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment
dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan
ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.
De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze
website bezocht kan worden, zijn niet door TrueLy Projects B.V. ingericht en worden ook niet door TrueLy
Projects B.V. onderhouden.
TrueLy Projects B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van
deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade
veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via
een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een
website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van TrueLy Projects B.V..

Disclaimer

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden
De door TrueLy Projects B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen
worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TrueLy Projects
B.V. streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er
niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment
dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan
ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.
De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze
website bezocht kan worden, zijn niet door TrueLy Projects B.V. ingericht en worden ook niet door TrueLy
Projects B.V. onderhouden.
TrueLy Projects B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van
deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade
veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via
een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een
website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van TrueLy Projects B.V..